AKAR DE NISSIM thuộc sở hữu hoàn toàn của Markelin Sharewards Pte Ltd. Khi xác định “AKAR DE NISSIM”, nó bao gồm công ty mẹ Markelin Sharewards Pte Ltd.

Tại AKAR DE NISSIM, mọi tác phẩm đều được làm thủ công với sự cẩn thận và chất lượng cao nhất, đồng thời phải được xử lý như vậy trong quá trình sử dụng và xử lý đồ nội thất, ánh sáng và phụ kiện của chúng tôi. Chúng tôi sát cánh cùng các nhà sản xuất và sản phẩm của mình, tự tin mang đến một tác phẩm tuyệt đẹp trong không gian của bạn mà cũng bền và lâu dài.

Thời gian bảo hành cho tất cả các sản phẩm, không bao gồm vật tư tiêu hao chiếu sáng, là 24 tháng, bắt đầu từ ngày xuất hóa đơn cân đối nếu đặt cọc 50% khi xác nhận đơn đặt hàng, hoặc ngày xuất hóa đơn nếu hoàn tất thanh toán 100% khi mua hàng.

Nếu trong thời gian bảo hành, một sản phẩm bị người dùng coi là lỗi, bộ phận được coi là lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế bởi nhà sản xuất của AKAR DE NISSIM nếu lỗi được coi là lỗi của nhà sản xuất theo quyết định riêng của AKAR DE NISSIM. Bảo hành này không bao gồm hao mòn, sử dụng sai hoặc không chấp nhận bất kỳ đặc tính tự nhiên nào của vật liệu được sử dụng. AKAR DE NISSIM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các chi phí thay thế hoặc sửa chữa do sử dụng không đúng cách, xử lý sai hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển và giao hàng, lắp đặt, hư hỏng do sự khác biệt về thời tiết, dịch vụ hoặc thử nghiệm hàng hóa theo sự khác biệt của người dùng.

Trong thời gian bảo hành, AKAR DE NISSIM sẽ chịu chi phí thay thế các bộ phận nếu, theo quyết định riêng của AKAR DE NISSIM, bộ phận sản phẩm được coi là có lỗi về tay nghề.

Tất cả các hạng mục cần thay thế hoặc sửa chữa phải là sản phẩm nguyên bản của AKAR DE NISSIM mà không được xử lý trước từ các xưởng khác ngoài nhà sản xuất AKAR DE NISSIM hoặc các đại lý được AKAR DE NISSIM chấp thuận. Tất cả các bộ phận và / hoặc sản phẩm được bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay thế bên ngoài nhà sản xuất của AKAR DE NISSIM hoặc các đại lý đã được phê duyệt sẽ không được chấp nhận để sửa chữa hoặc thay thế. Nếu vi phạm điều kiện này, quyền bảo hành sẽ tự động bị từ bỏ. Việc chấp thuận các đại lý phải có sự đồng ý bằng văn bản của AKAR DE NISSIM. AKAR DE NISSIM sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí đối ứng do hậu quả cho việc vận chuyển và xử lý nếu một sản phẩm được phát hiện tại nhà máy của chúng tôi đã được xử lý bởi các đại lý không được chấp thuận.